Certyfikacja systemów

Systemy zarządzania, procesy IT oraz całe organizacje mogą być poddane certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami. Każdego roku TÜV Rheinland prowadzi certyfikację licznych firm lub procesów. .

Konsumenci i Klienci otrzymują jasny sygnał będący potwierdzeniem biznesowych zasad działania za pomocą certyfikatu. Na przykład firma musi utrzymać ciągłość poprawy zadowolenia Klienta zgodnie z wymogami normy ISO 9001. Ma to na celu podniesienie ważności każdego problemu a także reakcję na wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w organizacji.

Procedury certyfikacji systemów

Przede wszystkim pracownicy TÜV Rheinland sprawdzają czy istniejący system zarządzania w firmie spełnia wymogi standard. Następnie przeprowadzają audyt czy firma wypełnia podjęte zobowiązania. W wyniku pozytywnej oceny audytu nadawany jest certyfikat dla systemu zarządzania, podlegający okresowemu odnowieniu. To zapewnia że wszyscy pracownicy postępują zgodnie z procedurami i że system zarządzania jest dostosowany do firmy. Długość okresu recertyfikacji jest określona w standardzie. Zobacz listę od A do Z certyfikowanych firm

Certyfikuj swój system zarządzania by podnieść zaufanie do swojej firmy. Czytaj więcej o o certyfikacji przez TÜV Rheinland systemów zarządzania