Certyfikacja systemów

Systemy zarządzania, procesy IT oraz całe organizacje mogą być poddane certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami. Każdego roku TÜV Rheinland prowadzi certyfikację tysięcy firm i procesów. .

Konsumenci i klienci poprzez certyfikat otrzymują jasny sygnał, że certyfikowana organizacja przestrzega zasad biznesowych. Przykładowo firma musi utrzymać ciągłość poprawy zadowolenia klienta zgodnie z wymogami normy ISO 9001. Ma to na celu dostrzeżenie ważności każdego problemu, a także reakcję na wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w organizacji.

Proces certyfikacji systemów

Na początku pracownicy TÜV Rheinland sprawdzają czy istniejący system zarządzania w firmie spełnia wymogi standardu. Następnie przeprowadzają audyt, aby stwierdzić czy firma wypełnia podjęte zobowiązania. Jeśli ocena jest pozytywna wydawany jest certyfikat dla systemu zarządzania, podlegający okresowemu odnowieniu. Takie podejście zapewnia, że wszyscy pracownicy postępują zgodnie z procedurami i że system zarządzania jest dostosowany do firmy. Długość okresu recertyfikacji jest określona w standardzie. Zobacz listę certyfikowanych firm od A do Z

Certyfikuj swój system zarządzania by podnieść zaufanie do swojej firmy. Czytaj więcej o certyfikacji systemów zarządzania przez TÜV Rheinland