Kwalifikacje

Certyfikacją mogą być poddane różne kwalifikacje. Ten, od audytowania menegerów po kierowników bezpieczeństwa danych po kierowników jakości umożliwia uzyskanie szerokiej oferty różnych programów certyfikacji oraz poddanych ocenie kompetencji, umiejętności i możliwości. Zobacz listę certyfikatów osobistych