Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: FABRICACIÓN COMPONENTES MOTOCICLETAS SAU FACOMSA

Numer Znaku: 9108655752

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    -

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: FABRICACIÓN COMPONENTES MOTOCICLETAS SAU
FACOMSA
Cl.Segria, 2 PI El Pla - Ctra.Sabadell-Granollers, km15
08185 Lliça de Vall
Hiszpania