Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: ECOFIS GmbH

Numer Znaku: 9108654645

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 27001:2013.

Certificate scopes:
  • ISO/IEC 27001:

    .

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: ECOFIS GmbH

Hammfelddamm 13
41460 Neuss
Niemcy