Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Chemgineering Germany GmbH

Numer Znaku: 9108651980

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Certificate scopes:
  • ISO 9001:

    Engineering and consulting services

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Chemgineering Germany GmbH

Kreuzberger Ring 13
65205 Wiesbaden
Niemcy