Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: AVI.DAT Software & Technology GmbH

Numer Znaku: 9108651311

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Consulting, project engineering, assemblage, sales and rental of video, audio and multimedia technology as well as product-specific services

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: AVI.DAT Software & Technology GmbH

Altenburger Str. 5
04275 Leipzig
Niemcy