Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Właściciel certyfikatu: aconso AG

Numer Znaku: 9108649273

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

Zakresy certyfikatu:
  • ISO/IEC 27001:

    Software and service delivery process, in particular, development, cloud, hosting, integration, consulting and support of software and services for HR management.

    Statement of Applicability (SoA) : Version 3.2 dated 12.04.2021

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: aconso AG

Theresienhöhe 28
80339 München
Niemcy