Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Dry-Ice-Tec GmbH

Numer Znaku: 9108649049

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Service of cleaning with dry ice.

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Dry-Ice-Tec GmbH

Clüversweg 6
27283 Verden
Niemcy