Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Właściciel certyfikatu: Scalable Capital GmbH

Numer Znaku: 9108643998

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 27001:2013.

Zakresy certyfikatu:
  • ISO/IEC 27001:

    The organization, systems and employees that serve the business activities of Scalable Capital GmbH and Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH. This in-cludes in particular (i) the development, maintenance and enhancement of financial services-related IT systems and services that Scalable Capital GmbH is providing to affiliated companies (including Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH) and third parties (in parti-cular credit institutions, financial services institutions and/or other companies of the financial sector) and (ii) the provision of financial services by Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH

    SoA dated 15.1.2021

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Scalable Capital GmbH

Seitzstr. 8e
80538 München
Niemcy