Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Maatwerk Zorg Groep B.V.

Numer Znaku: 9108642310

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Offering individual guidance with (protected) housing, outpatient guidance and (job) coaching.

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Maatwerk Zorg Groep B.V.

Parlevinkerweg 1
5925 NV VENLO
Holandia