Certified Management Systems

ISO 9001 i SCP

Certyfikowany właściciel: PSI Personal-Service GmbH

Numer Znaku: 9108636539

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 9001:2015
  • SCP
The organization "PSI Personal-Service GmbH" as named in the certificate was audited and certified by “TÜV Rheinland Cert GmbH“.
Certificate scopes:
  • ISO 9001:

    Staffing Services (focus on specialist staff in industry and office)

  • SCP:

    Staffing Services (focus on specialist staff in industry and office)

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: PSI Personal-Service GmbH

Hohenzollernring 52
50672 Köln
Niemcy