Certyfikowane systemy zarządzania

EN 1090-1 i ISO 9001

Właściciel certyfikatu: Marques & Andrade - Industria de Metalomecânica, Lda.

Numer Znaku: 9108636173

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakresy certyfikatu:
  • EN 1090-1:

    FPC

  • ISO 9001:

    Manufacture and Assembly of metal structures and metal constructions.
    Metallomechanical services.
    Treatment and protection of surfaces.

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Marques & Andrade - Industria de
Metalomecânica, Lda.
Rua dos Operários - Apartado 90
2830-908 Barreiro
Portugalia
Email: geral@marqueseandrade.ptg