Certyfikowany System Zarządzania

TR CMS 101

Certyfikowany właściciel: SCHUFA Holding AG

Numer Znaku: 9108632465

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu System zarządzania zgodnością.

Zakres certyfikatu:
  • TR CMS 101:

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: SCHUFA Holding AG

Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Niemcy