Certified Management Systems

ISO 50001 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: HBL Holding GmbH

Numer Znaku: 9108628368

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Certificate scopes:
  • ISO 50001:

    Internationaler Stahlhandel, Metallbe- und verarbeitung.

  • ISO 9001:

    International steel trade, metal processing and machining

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: HBL Holding GmbH

Auf den Kämpen 20
59071 Hamm
Niemcy