Certified Management Systems

ISO 14001 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Metfix Special Fasteners Piotr Zając

Numer Znaku: 9108627647

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
Certificate scopes:
  • ISO 14001:

    Supplies of standard and special fasteners performed exclusively at the drawing and according to customer specifications as well as sailing fasteners and derivative metal fittings

  • ISO 9001:

    Supplies of standard and special fasteners performed exclusively at the drawing and according to customer specifications as well as sailing fasteners and derivative metal fittings

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Metfix Special Fasteners Piotr Zając

Godętowo 3a
84-218 Łęczyce
Polska