Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Właściciel certyfikatu: WERUSYS Institut für angewandte Systemanalytik und Industrieinformatik GmbH + Co. KG

Numer Znaku: 9108626828

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001.
Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Software development services and support in the framework of open IT infrastructure solutions for the process industry

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: WERUSYS Institut für angewandte
Systemanalytik und
Industrieinformatik GmbH + Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Ring 40
50672 Köln
Niemcy