Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Kämpfe Elektronik GmbH

Numer Znaku: 9108625587

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    production of electronical components

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Kämpfe Elektronik GmbH

Eisenwerkstr. 10
16230 Britz
Niemcy