Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: Safe Swiss Cloud AG

Numer Znaku: 9108624909

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

Zakres certyfikatu:
  • ISO/IEC 27001:

    Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) as well as dedicated servers hosted in Swiss data centers in single and dual data center configurations. Managed services, consulting, implementation and support.

    Statement of Applicability: 05.05.2021

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Safe Swiss Cloud AG

Güterstr. 115
4053 Basel
Szwajcaria