Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Właściciel certyfikatu: Aareon AG

Numer Znaku: 9108622509

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 27001:2013.

Zakresy certyfikatu:
  • ISO/IEC 27001:

    Group IT, software development, customer support, central staff functions

    Statement of Applicability: Vers. 1.4 from 13.10.2020

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Aareon AG

Isaac-Fulda-Allee 6
55124 Mainz
Niemcy