Certified Management Systems

ISO 14001 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Ulrich Lohr GmbH & Co. KG

Numer Znaku: 9108621073

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
Certificate scopes:
  • ISO 14001:

    Production and sales of springs, punching and bending parts

  • ISO 9001:

    Production and sales of springs, punching and bending parts

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Ulrich Lohr GmbH & Co. KG

Max-Volmer-Str. 21
40724 Hilden
Niemcy