Certified Management Systems

ISO 9001 i SCP

Certyfikowany właściciel: akko GmbH

Numer Znaku: 9108612202

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 9001:2015
  • SCP
Certificate scopes:
  • ISO 9001:

    Provider of temporary employment services in scope of industry and craft

  • SCP:

    Manpower provision in scope of industry and craft

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: akko GmbH

Max-Planck-Str. 7
76829 Landau
Niemcy