Certified Management Systems

ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: NAVARCA S.r.l.

Numer Znaku: 9105079446

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 27001:2013
  • ISO 9001:2015
Certificate scopes:
  • ISO 9001:

    IT services for hosting and housing, software development and technical support.

  • ISO/IEC 27001:

    IT Services for hosting and housing.

    SoA dated 23/01/2019

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: NAVARCA S.r.l.

Via Agnesi 3
20129 Milano
Włochy