Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Patronato Nuestra Señora de los Dolores

Numer Znaku: 9105072538

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    -

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Patronato Nuestra Señora de los Dolores

Privilegio de la Union, 39
50013 Zaragoza
Hiszpania