Certyfikowany System Zarządzania

Atex / IECEx

Certyfikowany właściciel: PRO-CHEM Analytik GmbH & Co. KG

Numer Znaku: 9105069791

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • 2014/34/EU
  • IECEx System
Zakres certyfikatu:
  • Atex / IECEx:

    Production, final equipment inspection and testing of Oxygen Analyser
    Types of protection: i

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: PRO-CHEM Analytik
GmbH & Co. KG
Neuer Bruchweg 1
46509 Xanten
Niemcy