Certified Management Systems

ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: UIM - Universal Interface Management GmbH

Numer Znaku: 9105059296

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

Certificate scopes:
  • ISO 9001:

    Interface Management (IT-Services) without Software Development

  • ISO/IEC 27001:

    Interface Management (IT Services)

    SoA 1.3 vom 10.07.2019

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: UIM - Universal Interface
Management GmbH
Bonner Str. 31
50389 Wesseling
Niemcy