Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: HKB Hanseatische Krankenbeförderung GmbH

Numer Znaku: 9105056894

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

The organization "HKB Hanseatische Krankenbeförderung GmbH" as named in the certificate was audited and certified by “TÜV Rheinland Cert GmbH“.
Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Patient transport and patient transfer

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: HKB Hanseatische
Krankenbeförderung GmbH
Erdkampsweg 35
22335 Hamburg
Niemcy