ID-Nr. 9105047170: Katharina Kasper Holding GmbH - Zertifikate für Managementsystem nach AZAV TZ

System-Zertifikate von TÜV Rheinland

Zertifikatsart Zertifikatsnummer Zertifikatsinhaber Land / Region Stadt
AZAV TZ 01 600 110207 Katharina Kasper Holding GmbH Deutschland Dernbach
AZAV TZ 01 600 110207/001 Katharina Kasper Holding GmbH Deutschland Dernbach
AZAV TZ 01 600 110207/002 Katharina Kasper Holding GmbH Katharina Kasper Akademie Deutschland Dernbach
AZAV TZ 01 600 110207/004 Katharina Kasper Holding GmbH Katharina Kasper Akademie Deutschland Gangelt