Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: The Imaging Source Europe GmbH

Numer Znaku: 9105045849

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Development, Manufacturing and Distribution of Image Processing Components

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: The Imaging Source Europe GmbH

Überseetor 18
28217 Bremen
Niemcy