Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH

Numer Znaku: 9105043684

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Trustcenter: services to secure electronic business processes

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: DGN Deutsches Gesundheitsnetz
Service GmbH
Niederkasseler Lohweg 181-183
40547 Düsseldorf
Niemcy