Certyfikowany System Zarządzania

ISO 22000

Właściciel certyfikatu: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Numer Znaku: 9105038840

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 22000:2018.

Zakresy certyfikatu:
  • ISO 22000:

    Preparation of meals for collective nutrition.

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY Oddział Gliwice
INACTIVE
ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Polska