Certyfikowany System Zarządzania

ISO 22000

Właściciel certyfikatu: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Numer Znaku: 9105038840

System System zarządzania posiadacza certyfikatu odpowiada normie:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
Zakresy certyfikatu:
  • ISO 22000:

    Preparation of meals for collective nutrition.

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Wszystkie (systemy i wyroby) certyfikaty dla NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY:

2 certyfikowanych systemów zarządzania

Kontakt do posiadacza certyfikatu: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY Oddział Gliwice
INACTIVE
ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
Polska