Certified Management Systems

ISO 45001 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Lange Gerüstbau Dienstleistungen GmbH

Numer Znaku: 9105011508

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Certificate scopes:
  • ISO 45001:

    -

  • ISO 9001:

    -

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: LANGE Gerüstbau Dienstleistungen GmbH

Lünsingkuhle 9
46282 Dorsten
Niemcy