Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: ISERA GmbH

Numer Znaku: 9000014053

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Development, production and trading of separation columns for chromatography,accessories as well as services for chromatography, production and filling of markers

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: ISERA GmbH

Kreuzauer Str. 46
52355 Düren
Niemcy