Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC27001:2013 A1

Właściciel certyfikatu: DeepL GmbH

Numer Znaku: 9000010253

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

Zakresy certyfikatu:
  • ISO/IEC27001:2013 A1:

    Development, operation and distribution of in-house de-veloped translation software

    SOA V18, 16.11.2020

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: DeepL GmbH

Maarweg 165
50825 Köln
Niemcy