Certified Management Systems

ISO 45001 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Smart SCOPE GmbH

Numer Znaku: 9000009555

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 45001:2018
Certificate scopes:
  • ISO 45001:

    Engineering services for gas cleaning and sulfuric acid plants

  • ISO 9001:

    Engineering services for gas cleaning and sulfuric acid plants

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Smart SCOPE GmbH

Brückenstr. 2
51379 Leverkusen
Niemcy