Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Właściciel certyfikatu: Stichting Zorgboerderij de R. Rienkesheerd

Numer Znaku: 9000007516

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Exercising a care farm including day care, care hotel, respite care, short-term care (ELV) and living for people with dementia.

Dodatkowe informacje od posiadacza certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Stichting Zorgboerderij
de R. Rienkesheerd
Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek
Holandia