Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: WecSec GmbH

Numer Znaku: 9000006161

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

The organization "WecSec GmbH" as named in the certificate was audited and certified by “TÜV Rheinland Cert GmbH“.
Zakres certyfikatu:
  • ISO/IEC 27001:

    • Implementation, project management and operation of management systems according to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 22301 • ISMS Operation as external Chief Information Security Officer • Data Protection Management System Operation as external Data Protection Officer • Project Management

    Statement of Applicability: V1.0, 01.05.2019

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: WecSec GmbH

Obergasse 4 a
86923 Finning
Niemcy