Certyfikowany System Zarządzania

ISO/IEC 27001

Certyfikowany właściciel: pferdewetten.de AG

Numer Znaku: 9000005204

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO/IEC 27001:2013.

Certificate scopes:
  • ISO/IEC 27001:

    Services in the field of equestrian sports, especially online horse and sports betting.

    Version 20.11.2019, Date 20.11.2019

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: pferdewetten.de AG

Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Niemcy