Certified Management Systems

DGVM-Kriterien i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: DFJV Deutscher Fachjournalisten- Verband AG

Numer Znaku: 9000000732

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Certificate scopes:
  • DGVM-Kriterien:

    Contribution of federation achievements for journalists and agency of the interests of members in the public

  • ISO 9001:

    Contribution of federation achievements for journalists and agency of the interests of members in the public

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: DFJV Deutscher Fachjournalisten-
Verband AG
Karmeliterweg 84
13465 Berlin
Niemcy