Certyfikowany Produkt

Stool: "Sattelhockerreihe "A4""

Certyfikowany właściciel: Mey CHAIR SYSTEMS GmbH

Numer Znaku: 1111215597

Wyrób "Stool, Sattelhockerreihe "A4"" jako nazwa zawarta w certyfikacie został przebadany przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH i spełnił określone wymagania.
Further information by the certificate holder about the certified product: The certificate holder has not provided further information about the certified product.
Wszystkie (systemy i wyroby) certyfikaty dla Mey CHAIR SYSTEMS GmbH:

14 certificates for products

Kontakt do posiadacza certyfikatu: Mey CHAIR SYSTEMS GmbH

Merlach 16
96145 Seßlach
Niemcy