Certified Management Systems

EN 9120 i ISO 9001

Certyfikowany właściciel: SADEVTEQ

Numer Znaku: 0910087018

The certificate holder's System zarządzania corresponds to standards:

  • EN 9120:2016
  • ISO 9001:2015
Certificate scopes:
  • EN 9120:

    Sale and trade of precision turned parts, mechanical components and sub-assemblies for the industry

  • ISO 9001:

    Sale and trade of precision turned parts, mechanical components and sub-assemblies for the industry.

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: SADEVTEQ

allée des Faisans - ZI. Vovray-Seynod 2
74600 ANNECY
Francja