Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: ITOS GmbH

Numer Znaku: 0910082036

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Production and Trading of Components for Technical Optic

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: ITOS GmbH

Robert-Bosch-Str. 12
55129 Mainz
Niemcy