Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Herbert Thun GmbH

Numer Znaku: 0910072067

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

Zakres certyfikatu:
  • ISO 9001:

    Heat treatment of metallic materialsTesting, sorting and packing of fasteners

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Herbert Thun GmbH

Industriestr. 10
57413 Finnentrop
Niemcy