Strona jest dostępna w innych językach: German, English

Certyfikowany System Zarządzania

Corporate Carbon Footpr.

Certyfikowany właściciel: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Numer Znaku: 0200000000

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu Ślad ekologiczny przedsiębior-stwa.

Zakres certyfikatu:
  • Corporate Carbon Footpr.:

    According to ISO 14064; DIN EN ISO 14040 and DIN EN ISO 14044

Opis:

Ślad węglowy przedsiębiorstwa
Zmiany klimatyczne mają wpływ na środowisko. Ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań w naszych czasach. Dzięki usłudze „Ślad węglowy przedsiębiorstwa” oceniamy ilość emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo. Ocena śladu węglowego na poziomie przedsiębiorstwa odbywa się w oparciu o normę DIN EN ISO 14064 (2012) oraz Protokół GHG (2011).

Ślad węglowy certyfikowany
Określenie ilości emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo odbywa się z podziałem na emisje bezpośrednie (Zakres 1) i emisje pośrednie (Zakres 2 i 3).

Ograniczenie śladu węglowego o 10%
Certyfikat otrzymuje przedsiębiorstwo, które jest w stanie wykazać, że w ciągu 2 lat ograniczyło ślad węglowy o 10%.

Przedsiębiorstwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla
Przedsiębiorstwo może się określać jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla jeżeli nie emituje gazów cieplarnianych lub podejmuje środki wyrównawcze mające na celu zrównoważenie ich wpływu.

Społeczność neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla
Społeczność może się określać jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla jeżeli nie emituje gazów cieplarnianych lub podejmuje środki wyrównawcze mające na celu zrównoważenie ich wpływu.

TÜV Rheinland łączy ten znak z ogólnym numerem ID 0200000000 i w razie potrzeby z kodem QR. Informacje o ważnym certyfikacie można uzyskać wpisując numer certyfikatu, numer ID produktu lub nazwę producenta na stronie internetowej www.certipedia.com. W ten sposób osoby trzecie mogą sprawdzić zastosowanie znaku zgodne z prawem oraz uzyskać informacje o badaniach, jakie przeszedł dany produkt.

W przypadku usług marketingu online, informacje dotyczące certyfikatów mogą stać się neutralnym narzędziem marketingowym. W tym celu każdy przebadany produkt otrzymuje znak wraz z własnym, indywidualnym, 10-cyfrowym numerem ID oraz wpisem na stronie internetowej zawierającym szczegółowe informacje dotyczące tego produktu.

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Wszystkie (systemy i wyroby) certyfikaty dla TÜV Rheinland LGA Products GmbH:

2 certificates for products

1 certified management system

Kontakt do posiadacza certyfikatu: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Email: service@de.tuv.com