Strona jest dostępna w innych językach: English, German

Certyfikowany produkt

Znak produktu ekologicznego:

Właściciel certyfikatu: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Numer Znaku: 0100000000

Opis:

Znak produktu ekologicznego (Green Product)

Znak produktu ekologicznego (Green Product) to niezależny i dobrowolny znak, który pomaga klientom szybko znaleźć towary konsumpcyjne niestanowiące zagrożenia dla środowiska. Dzięki stosowaniu surowców wtórnych, niskiej emisji zanieczyszczeń, sprawdzonemu śladowi węglowemu lub wysokiej wydajności energetycznej spółka pokazuje, że produkty zrównoważone stanowią integralną część jej filozofii. Wymagania w zakresie produktu ekologicznego (Green Product) są zgodne z koncepcją Brundtland oraz dobrze znanymi normami dotyczącymi wydajności energetycznej i środowiskowej, takimi jak REACH, WEEE lub Energy Star. Wśród certyfikowanych produktów są, między innymi, monitory, sprzęt AGD, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz meble.

TÜV Rheinland łączy znak produktu ekologicznego (Green Product) z ogólnym numerem ID 0100000000 i w razie potrzeby z kodem QR. Informacje o ważnym certyfikacie typu można uzyskać wpisując numer certyfikatu, oznaczenie produktu lub nazwę producenta na stronie internetowej www.certipedia.com. W ten sposób osoby trzecie mogą sprawdzić zastosowanie znaku zgodne z prawem oraz uzyskać informacje o badaniach, jakie przeszedł dany produkt.

W przypadku usług marketingu online, informacje dotyczące certyfikatów można wykorzystać jako neutralne narzędzie marketingowe. W tym celu każdy przebadany produkt otrzymuje własny, indywidualny, 10-cyfrowy numer ID wraz z wpisem na stronie internetowej zawierającym szczegółowe informacje dotyczące tego produktu.

Dodatkowe informacje posiadacza certyfikatu na temat certyfikowanego wyrobu: Posiadacz certyfikatu nie udzielił dodatkowych informacji na temat certyfikowanego wyrobu.
Wszystkie (systemy i wyroby) certyfikaty dla TÜV Rheinland LGA Products GmbH:

2 certyfikaty dla produktów

1 certyfikowany system zarządzania

Kontakt do posiadacza certyfikatu: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Email: service@de.tuv.com