Qualified Persons with Test Mark 'Project Manager ISO 21500 (TÜV)'

Country / Region Postal Code Qualified Person
Tunisia 1002 Bardi, Najoua
Tunisia 1002 Bouraoui, Wassim
Tunisia 1002 Laribi, Bilel
Tunisia 1002 Lassoued , Akrem
Tunisia 1002 Nasfi, Nahla
Tunisia 1002 Ouanane, Ahmed Amine
Tunisia Abbassi, Fahmi
Tunisia Bani Redissi, Manel