Strona jest dostępna w innych językach: German

Qualified Person

Certyfikowany właściciel: Jörg Hermann

Numer Znaku: 0000069707

Jörg Hermann uzyskał pozytywną ocenę egzaminu

Kwalifikacje Qualification ID Numer Certyfikatu Znak certyfikacji traci ważność w
Datenschutzauditor (TÜV) 0000068470 3060588 2021-07-14
Datenschutzauditor (TÜV) 0000068470 3060588 2023-07-14

Kontakt

Jörg Hermann, Niemcy
info@jmh-datenschutz.de
jmh-datenschutz.de/