Qualified Persons with Test Mark 'Trainer for International Etiquette with TÜV Rheinland Certified Qualification'

Country / Region Postal Code Qualified Person
China (Mainland) Liu, Hui
China (Mainland) Liu, Wei
China (Mainland) Liu, Xiao Juan
China (Mainland) Lu, Ya Ting
China (Mainland) Zhai, Jing
Taiwan Chen, Mei-Ying
Taiwan Chen, Wei-Fang
Taiwan Chen, Yu-Chun
Taiwan Chou, Yu-Hsuan
Taiwan Chyu, Shih-Yu
Taiwan Fan, Bei-Chun
Taiwan Hsieh, Wan-Jung
Taiwan Hsu, Yi-Chen
Taiwan Hu, Cheng-Yu
Taiwan Lai, Hui-Yun
Taiwan Lee, Pei-Chuan
Taiwan Lin, Jhih-Yu
Taiwan Lin, Kai-Wun
Taiwan Lin, Min-Hsuan
Taiwan Lin, Yu-Hsuan
Taiwan Lin, Yu-Shiun
Taiwan Liu, Hsin-Ling
Taiwan Su, Cheng Hui
Taiwan Su, Tzu-Chin
Taiwan Tsao, Hai-Ying
Taiwan Tseng, Ching-Chun
Taiwan Tu, Hsiao-Wen
Taiwan Yeh, Yuen-Chiao