Certyfikowany System Zarządzania

ISO 9001

Certyfikowany właściciel: Stichting Fundis

Numer Znaku: 0000033161

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu ISO 9001:2015.

The organization "Stichting Fundis" as named in the certificate was audited and certified by “TÜV Rheinland Netherlands“.
Certificate scopes:
 • ISO 9001:

  Dit certificaat geldt uitsluitend voor de werkmaatschappij(en):

  Vierstroom Hulp Thuis B.V.
  Het bieden van hulp bij het huishouden.

  Palet Welzijn B.V.
  Het bieden van welzijnsactiviteiten en mantelzorgondersteuning.

  Zorgpension
  Het bieden van verzorging en verpleging, gericht op herstel en respijt zorg.

  PlusZorg B.V.
  Het bieden van Palliatieve nacht- en 24-uurszorg en het bieden van begeleiding bij dementie in de thuissituatie.

  Goudenhart B.V.
  Het bieden van specialistische ouderengeneeskundige behandeling, para-medische behandeling en voedingsvoorlichting en dieetadvisering.

  In Beweging B.V.
  Het bieden van geriatrische revalidatie.

  ZorgBrug B.V.
  Het bieden van gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

  VariantZorg B.V.
  Het bieden van flexibel inzetbare zorgverleners.

  Stichting Contribuanten Vierstroom
  Het bieden van diverse gemak- en service diensten.

  Transmitt Revalidatie B.V.
  Geriatrische Revalidatiezorg.

  Vierstroom Zorg Thuis B.V.
  Het bieden van persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, gespecialiseerde verpleging en (thuis-)begeleiding.

  Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V.
  Het bieden van personen alarmering en niet- planbare zorg.

  WelThuis B.V. / Fundis Vastgoed):
  Het bieden van persoonlijke verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, behandeling, hulp bij het huishouden, welzijn en verblijf.

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Kontakt do posiadacza certyfikatu: Stichting Fundis

Antwerpseweg 7
2803 PB GOUDA
Holandia