Certified Management System

ISO 9001

Certificado Titular: Stichting Fundis

Número de logotipo: 0000033161

The certificate holder's Sistema de Gestión corresponds to standard ISO 9001:2015.

The organization "Stichting Fundis" as named in the certificate was audited and certified by “TÜV Rheinland Netherlands“.
Certificate scopes:
 • ISO 9001:

  Dit certificaat geldt uitsluitend voor de werkmaatschappij(en):

  Vierstroom Hulp Thuis B.V.
  Het bieden van hulp bij het huishouden.

  Palet Welzijn B.V.
  Het bieden van welzijnsactiviteiten en mantelzorgondersteuning.

  Zorgpension
  Het bieden van verzorging en verpleging, gericht op herstel en respijt zorg.

  PlusZorg B.V.
  Het bieden van Palliatieve nacht- en 24-uurszorg en het bieden van begeleiding bij dementie in de thuissituatie.

  Goudenhart B.V.
  Het bieden van specialistische ouderengeneeskundige behandeling, para-medische behandeling en voedingsvoorlichting en dieetadvisering.

  In Beweging B.V.
  Het bieden van geriatrische revalidatie.

  ZorgBrug B.V.
  Het bieden van gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

  VariantZorg B.V.
  Het bieden van flexibel inzetbare zorgverleners.

  Stichting Contribuanten Vierstroom
  Het bieden van diverse gemak- en service diensten.

  Transmitt Revalidatie B.V.
  Geriatrische Revalidatiezorg.

  Vierstroom Zorg Thuis B.V.
  Het bieden van persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, gespecialiseerde verpleging en (thuis-)begeleiding.

  Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V.
  Het bieden van personen alarmering en niet- planbare zorg.

  WelThuis B.V. / Fundis Vastgoed):
  Het bieden van persoonlijke verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, behandeling, hulp bij het huishouden, welzijn en verblijf.

Further information by the certificate holder: The certificate holder has not provided further information.
Contact to the certificate holder: Stichting Fundis

Antwerpseweg 7
2803 PB GOUDA
Países Bajos