Zertifiziertes Managementsystem

ISO 9001

Zertifikatsinhaber: Stichting Fundis

Prüfzeichennummer: 0000033161

Das Management System des Zertifikatsinhabers entspricht der Norm ISO 9001:2015.

Die im Zertifikat benannte Organisation „Stichting Fundis“ wurde durch „TÜV Rheinland Netherlands“ auditiert und zertifiziert.
Geltungsbereich der Zertifikate:
 • ISO 9001:

  Dit certificaat geldt uitsluitend voor de werkmaatschappij(en):

  Vierstroom Hulp Thuis B.V.
  Het bieden van hulp bij het huishouden.

  Palet Welzijn B.V.
  Het bieden van welzijnsactiviteiten en mantelzorgondersteuning.

  Zorgpension
  Het bieden van verzorging en verpleging, gericht op herstel en respijt zorg.

  PlusZorg B.V.
  Het bieden van Palliatieve nacht- en 24-uurszorg en het bieden van begeleiding bij dementie in de thuissituatie.

  Goudenhart B.V.
  Het bieden van specialistische ouderengeneeskundige behandeling, para-medische behandeling en voedingsvoorlichting en dieetadvisering.

  In Beweging B.V.
  Het bieden van geriatrische revalidatie.

  ZorgBrug B.V.
  Het bieden van gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

  VariantZorg B.V.
  Het bieden van flexibel inzetbare zorgverleners.

  Stichting Contribuanten Vierstroom
  Het bieden van diverse gemak- en service diensten.

  Transmitt Revalidatie B.V.
  Geriatrische Revalidatiezorg.

  Vierstroom Zorg Thuis B.V.
  Het bieden van persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, gespecialiseerde verpleging en (thuis-)begeleiding.

  Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V.
  Het bieden van personen alarmering en niet- planbare zorg.

  WelThuis B.V. / Fundis Vastgoed):
  Het bieden van persoonlijke verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, behandeling, hulp bij het huishouden, welzijn en verblijf.

Daten der Zertifikate einsehen:
Weitere Informationen des Zertifikatsinhabers: Der Zertifikatsinhaber hat keine weiteren Informationen angegeben.
Kontakt zum Zertifikatsinhaber: Stichting Fundis

Antwerpseweg 7
2803 PB GOUDA
Niederlande